ტელეფონი
სამუშაო საათები
ორ - პრ 9:00 - 18:00
შბ-კვ 10:00 - 15:00

    შპს ''გივა''-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანო, ავტომობილების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრი აკრედიტირებულია ისო/იეკ 17020/2012/2013 სტანდარტის შესაბამისად. აკრედიტაციის სფერო მოიცავს : M1;M2;M3;N1;N2;N3;O3;04. კატეგორიის ავტომობილების ინსპექტირებას. ავტო ინსპექტირების ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე ტიპის აღჭურვილობით და დაკომპლექტებულია პროფესიონალი კადრებით. პერსონალმა მომზადება გაიარა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ''სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრში'', ასევე გავლილი აქვთ შიდა პრაქტიკული მომზადება, ტრეინინგები და შიდა ტესტირება.

up